Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Kaniówka SKI

 1. Zasady ogólne
  1. Podczas trwania Lekcji szkoleniowej Klienci KaniówkaSKI korzystają z wyciągów poza kolejnością.
  2. KaniówkaSKI zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem, Instruktora, który jest podany w potwierdzeniu, bez podania przyczny.
  3. Cena Lekcji szkoleniowej nie zawiera opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. W Biurze KaniówkaSki można zakupić karnet narciarski dostosowany do trwania zajęć oraz karnet do Kursu Feryjnego z Kaniusiem.
  4. Dzieci mogą uczestniczyć w lekcji szkoleniowej tylko za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
  5. Pakiety szkoleniowe (10h i 20h) należy opłacić w całości z góry, można wykorzystać je do końca trwającego sezonu, w terminie ustalonym z biurem.
  6. Promocyjna cena lekcji indywidualnych dla drugiej i trzeciej osoby obowiązuje tylko w przypadku zakupy przez jednego Klienta. Wszyscy uczestnicy szkolą się jednocześnie u jednego Instruktora. W przypadku dużej różnicy umiejętności między uczestnikami, Instruktor oraz Pracownik Biura ma prawo odmówienia wykonania takiej usługi.
  7. W przypadku spóźnienia się Klienta, lekcja szkoleniowa nie ulega przedłużeniu.
  8. Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w wyznaczonym miejscu za budynkiem Szkoły Narciarskiej KaniówkaSki.
  9. Przed przystąpieniem do lekcji szkoleniowej oraz w czasie jej trwania, uczestnik szkolenia jest zobowiązany do informowania Instruktora o prawdziwych informacjach na temat jego zdrowia oraz sprawności fizycznej lub niepokojące objawy zdrowotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia zajęć.
  10. Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie posiada odpowiedniego sprzętu (do 16 roku życia obowiązuje używanie kasku).
  11. Jedna godzina szkoleniowa to 50 minut, dwie godziny szkoleniowe to 100 minut itd. W przypadku podwójnych lekcji i więcej są realizowane one jedna po drugiej.
  12. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem
  13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018r.
 2. Zasady przydzielania do grup „Kursy Feryjne z Kaniusiem”
  1. O przydziale do grup decyduje personel biura Kaniówka Ski, na podstawie oświadczenia rodziców o poziomie umiejętności, a ostateczna decyzja należy do Instruktorów prowadzących kursy. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej, odpowiedniej grupy w przypadku braku wymaganych umiejętności.
   1. Promocyjna cena Kursu Feryjnego obowiązuje w przypadku rodzeństwa biorącego udział w Kursie.
 3. Płatności
  1. Zapłata za Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją należy dokonać gotówką najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem się lekcji, w przypadku gdy lekcja rozpoczyna się o godzinie 9.00 należy dokonać zapłaty dzień wcześniej do godziny 18.00.
  2. Informacja na temat aktualnych cenach za usługi oferowane przez KaniówkaSKi znajdują się na stronie internetowej: www.szkolakaniowka.pl oraz na cenniku w biurze KaniówkaSKi.
 4. Reklamacje
  1. Klient ma prawo zgłoszenia Reklamacji drogą mailową na adres: lub pisemnie w biurze KaniówkaSKi
  2. Reklamacja powinna zawierać numer Rezerwacji, opis oraz żądanie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Odstąpienie od umowy
  1. Kaniówka SKi informuje, iż w przypadku Rezerwacji Lekcji szkoleniowej, w ściśle określonym umownie terminie, prawo odstąpienia od takiej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi. Jednocześnie Kaniówka SKI wyjaśnia, że Klient może anulować Lekcję szkoleniową objętą Rezerwację najpóźniej na dwie godziny przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej.